حذف مالیات‌گیری تخمینی و عدالت مالیاتی با اجرای سامانه مودیان

حذف مالیات‌گیری تخمینی و عدالت مالیاتی با اجرای سامانه مودیان

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی با اشاره به مزایای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه ‌‌مودیان، اظهار داشت: راه‌اندازی کامل سامانه ‌‌مودیان و استفاده از آن مزیت‌های بسیاری برای کشور دارد، ‌وزارت اقتصاد به عنوان متولی این سامانه باید به سرعت و با دقت به دنبال اجرایی‌سازی این سامانه باشد‌ به طوری که تا اول مهر همه […]