تعرفه دست‌ دوم‌ ها همانند صفر

تعرفه دست‌ دوم‌ ها همانند صفر

با اعلام تعرفه خودروهای دست‌دوم مشخص شد تعرفه آن‌ها نیز همانند مدل‌های صفرکیلومتر در نظر گرفته شده و هیچ تفاوت معناداری برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است. نکته قابل توجه آن‌که چه در رابطه با خودرو نو و چه دست‌دوم تعرفه مدل‌های با حجم موتور بیش از ١٥٠٠ سی‌سی، ٩٥ درصد در نظر گرفته […]