محدوده‌های معدنی فاقد توجیه اقتصادی تجمیع می‌شوند

محدوده‌های معدنی فاقد توجیه اقتصادی تجمیع می‌شوند

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت با اشاره به اینکه در سال قبل مزایده واگذاری حدود ۵۰۰۰ معدن در یک مرحله برگزار شد اما کمتر از ۱۰۰۰ معدن واگذار شد، گفت: اواخر سال قبل مرحله دوم مزایده واگذاری معادن را آغاز کردیم و در این مرحله ۶۰۰۰ معدن در فرآیند مزایده قرار دارند.

رضا محتشمی‌پور افزود: امیدواریم این بار با تغییراتی که در مقررات رخ داده و توجه بیشتر بخش خصوصی، درصد موفقیت مزایده بیشتر شود. با استفاده از ظرفیتی که در قانون وجود دارد، معادنی که دو بار به مزایده گذاشته شوند و متقاضی نداشته باشند، در مرحله بعد بدون قید مزایده، امکان واگذاری آنها را خواهیم داشت.

وی گفت: معادنی هم که به مزایده رفتند اما متقاضی نداشتند، آسیب‌شناسی و با سایر محدوده‌های معدنی تجمیع می‌شوند تا توجیه اقتصادی بهره‌برداری از آنها افزایش یابد. برنامه ما این است که فرآیند واگذاری معادن از طریق مزایده را در فاصله‌های کمتر از شش ماه تا پایان ۱۴۰۲ ادامه دهیم تا محدوده‌هایی که در اختیار دولت هستند، واگذار شوندماین نیوز: معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت با اشاره به اینکه در سال قبل مزایده واگذاری حدود ۵۰۰۰ معدن در یک مرحله برگزار شد اما کمتر از ۱۰۰۰ معدن واگذار شد، گفت: اواخر سال قبل مرحله دوم مزایده واگذاری معادن را آغاز کردیم و در این مرحله ۶۰۰۰ معدن در فرآیند مزایده قرار دارند.

رضا محتشمی‌پور افزود: امیدواریم این بار با تغییراتی که در مقررات رخ داده و توجه بیشتر بخش خصوصی، درصد موفقیت مزایده بیشتر شود. با استفاده از ظرفیتی که در قانون وجود دارد، معادنی که دو بار به مزایده گذاشته شوند و متقاضی نداشته باشند، در مرحله بعد بدون قید مزایده، امکان واگذاری آنها را خواهیم داشت.

مطلب مرتبط:صنعت سنگوی گفت: معادنی هم که به مزایده رفتند اما متقاضی نداشتند، آسیب‌شناسی و با سایر محدوده‌های معدنی تجمیع می‌شوند تا توجیه اقتصادی بهره‌برداری از آنها افزایش یابد. برنامه ما این است که فرآیند واگذاری معادن از طریق مزایده را در فاصله‌های کمتر از شش ماه تا پایان ۱۴۰۲ ادامه دهیم تا محدوده‌هایی که در اختیار دولت هستند، واگذار شوند.

امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *