نحوه صدور صورتحساب‌های الکترونیک برای مؤدیان مالیاتی تعیین شد

نحوه صدور صورتحساب‌های الکترونیک برای مؤدیان مالیاتی تعیین شد

در جلسه علنی دوشنبه ۲۶ تیرماه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در روند رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ،ماده 1 این لایحه را به تصویب رساندند و بر اساس آن، نحوه صدور صورتحساب‌های الکترونیکی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را تعیین کردند.

بر اساس ماده (۱)‌ که به تصویب رسید، الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به ترتیب زیر انجام می‌شود:

۱- تمامی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ اول مهرماه ۱۴۰۲.

۲- تمامی اشخاص باقی مانده از تاریخ اول دی ماه ۱۴۰۲. تاریخ‌های مذکور در این ماده قطعی و غیرقابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها، مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد می‌شود.

به منظور رعایت موارد زمانی مقرر در این ماده، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تاخیر نسبت به موعد زمانی هر یک از بندهای (۱) و (۲) این ماده، به میزان ۵ درصد و تا سقف ۵۰ درصد از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفندماه ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن را کاهش دهد.

پس از اینکه سازمان مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی،‌ امکان صدور و ارسال صورت حساب های الکترونیکی توسط تمامی مودیان را فراهم کرد، درصدهای کاهش یافته به حالت قبل بر می‌گردد.

همچنین نمایندگان در ادامه به بررسی ماده 2 لایحه مذکور پرداخته و آن را با 159 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده 2 لایحه مذکور؛ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا پایان سال 1403 تا صددرصد (100%) جرائم موضوع ماده (22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را با رعایت ماده (191) قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد.

نمایندگان مردم در مجلس ماده 3 این لایحه را نیز با 173 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده 3 نیز آمده است؛  تا پایان سال 1403 صورتحساب‌هایی که در سامانه مؤدیان صادر نشده است، قابل قبول می‌باشد. در این مدت، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان در پایان هر دوره، نسبت به تهیه اظهارنامه برای کلیه مؤدیان اقدام کند. مؤدی یک ماه پس از پایان هر دوره فرصت دارد تا با ثبت خریدها و فروش‌هایی که صورتحساب‌های آن‌ها در سامانه مؤدیان صادر نشده است، اظهارنامه ارسال شده توسط سازمان را تکمیل و از طریق سامانه مؤدیان به سازمان مسترد نماید. صورتحساب‌های الکترونیکی با رعایت ماده (9) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد تایید بوده و قابل رسیدگی نمی‌باشد.

امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *