محتشمی پور: بازگرداندن معادن راکد و نیمه فعال به چرخه تولید

بازگرداندن معادن راکد و نیمه فعال به چرخه تولید

آقای رضا محتشمی پور افزود: واحد‌های غیر فعال معدنی در کشور در سه گروه هستند، یکی واحد‌ها یا محدوده‌های که در لایه مزایده قرار می‌گیرند که در اختیار وزارت صمت و سازمان صمت استانی هستند، برای این که در اختیار مردم قرار بگیرد و این‌ها تمام مجوز‌های لازم را دارند.

مطلب مرتبط:معدنوی گفت: ما امسال برنامه مان این هست که بتوانیم این لایه مزایده را کاملا تعیین تکلیف کنیم، به این معنی که این‌ها باید در فرصت زمانی که در قانون پیش بینی شده، مزایده اش برگزار شود و در صورتی که در دو مزایده با فاصله زمانی شش ماه که در قانون آمده باز هم متقاضی نداشت از طریق ماده ۸۳ آیین نامه به متقاضیانی که خارج از مزایده مراجعه می‌کنند واگذار شود، اگر باز هم متقاضی نداشت، بررسی آسیب شناسانه صورت گیرد که بعد از آن به خاطر اینکه ظرفیت لازم را ندارد یا آزادسازی شود و یا اگر مشکلی وجود دارد این مشکل حل شود و دوباره برای واگذاری به بهره بردار به مزایده برود که این برنامه سال ۱۴۰۳ ما خواهد بود.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت افزود: در سال ۱۴۰۲ ابتدا این محدوده‌های مزایدی باید تعیین تکلیف شود، در مرحله بعد ما یک تعدادی معادن داریم که این‌ها فعالیت لازم را ندارند و یا یک سری محدوده‌های اکتشافی هستند که این محدوده اکتشافی باید به چرخه فعالیت برگردند، اگر این امکان برای آن مکتشف یا بهره بردار وجود نداشته باشد و یاد توانایی لازم را نداشته باشد طبیعتا بر اساس قانون موجب سلب صلاحیت بهره بردار می‌شود.
وی گفت: یک سری از معادن هم داریم با یک سری مشکلاتی مواجهه اند که اگر آن مشکلات کوچک را بتوانیم رفع کنیم این‌ها به چرخه تولید برمی گردند که این‌ها هم گروه سوم هستند که معادن نیمه فعال ما هستند و برای هر کدام از این سه گروه پیگیری‌هایی می‌کنیم کمیته‌ای تشکیل شده این‌ها در ستاد وزارتخانه دنبال می‌شوند انتظار ما این هست که ما امسال بتوانیم حداقل به یک آمار ۶۰۰ محدوده در فعال سازی برسیم. محتشمی پور ادامه داد: در مزایده این عدد در حدود ده هزار محدوده مزایده‌ای هست که یا باید واگذار شود یا آزادی سازی شود و محدوده‌های غیر فعال هم به صورت موردی رصد می‌شود و از استان و همکاران خودمان کمک خواسته می‌شود که زودتر ساماندهی شودآقای رضا محتشمی پور افزود: واحد‌های غیر فعال معدنی در کشور در سه گروه هستند، یکی واحد‌ها یا محدوده‌های که در لایه مزایده قرار می‌گیرند که در اختیار وزارت صمت و سازمان صمت استانی هستند، برای این که در اختیار مردم قرار بگیرد و این‌ها تمام مجوز‌های لازم را دارند.
وی گفت: ما امسال برنامه مان این هست که بتوانیم این لایه مزایده را کاملا تعیین تکلیف کنیم، به این معنی که این‌ها باید در فرصت زمانی که در قانون پیش بینی شده، مزایده اش برگزار شود و در صورتی که در دو مزایده با فاصله زمانی شش ماه که در قانون آمده باز هم متقاضی نداشت از طریق ماده ۸۳ آیین نامه به متقاضیانی که خارج از مزایده مراجعه می‌کنند واگذار شود، اگر باز هم متقاضی نداشت، بررسی آسیب شناسانه صورت گیرد که بعد از آن به خاطر اینکه ظرفیت لازم را ندارد یا آزادسازی شود و یا اگر مشکلی وجود دارد این مشکل حل شود و دوباره برای واگذاری به بهره بردار به مزایده برود که این برنامه سال ۱۴۰۳ ما خواهد بود.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت افزود: در سال ۱۴۰۲ ابتدا این محدوده‌های مزایدی باید تعیین تکلیف شود، در مرحله بعد ما یک تعدادی معادن داریم که این‌ها فعالیت لازم را ندارند و یا یک سری محدوده‌های اکتشافی هستند که این محدوده اکتشافی باید به چرخه فعالیت برگردند، اگر این امکان برای آن مکتشف یا بهره بردار وجود نداشته باشد و یاد توانایی لازم را نداشته باشد طبیعتا بر اساس قانون موجب سلب صلاحیت بهره بردار می‌شود.
محتشمی پور ادامه داد: در مزایده این عدد در حدود ده هزار محدوده مزایده‌ای هست که یا باید واکذار شود یا آزادی سازی شود و محدوده‌های غیر فعال هم به صورت موردی رصد می‌شود و از استان و همکاران خودمان کمک خواسته می‌شود که زودتر ساماندهی شود.

امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *